2018-09-19

Sprzedaż agregatu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu oferuje sprzedaż wycofanego z użytkowania agregatu prądotwórczego: Dla celów oceny i przydatności agregatu podaję jego dane:
Zespół prądotwórczy Z.M.I.N. Warszawa Wola
Typ: 24ZPP 16H6
Ciężar: 3300 kg
Moc: 100 kW (400/230V)
Obr/min: 1500
Rodzaj prądu: 3F zmienny
Częstotliwość: 50 Hz
Rok produkcji: 1975
nr. fabryczny: 2968
Silnik wysokoprężny: moc - 60KM; ciężar - 1400 kg
Oferowany agregat był eksploatowany do czasu zastąpienia go innym agregatem zainstalowanym podczas modernizacji SUW.

ZWiK Sp. z o.o. umożliwia odbycie wizji lokalnej celem dokonania oceny wartości i przydatności agregatu. Załączamy też kilka zdjęć.
Oczekujemy na oferty cenowe jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem.

Dane adresowe:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Ul. Piaskowa 6

78-520 Złocieniec

Tel: 94 36-716-59

e-mail: złocieniec@zwik.pl

Załączniki

  SKM_C224e18090408300.pdf 529,81 KB (pdf) szczegóły pobierz

Galeria

Obraz: 20180830_093035.jpg
20180830_093035.jpg

Andnow1959 Andnow1959
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się